σιτε
Επανέναρξη Δομών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης

Αγαπημένη Μουσική Οικογένεια του Βυζαντινού ωδείου,

Σας ενημερώνουμε πως το ωδείο μας θα αρχίσει να λειτουργεί από Δευτέρα 18 Μαΐου, σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση, ακολουθώντας τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας.

Το Βυζαντινό ωδείο, με αίσθημα ευθύνης, ακολουθεί τις αυστηρότερες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας.

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε στα τηλ. :
210 9019344 / 210 9025523 ή στη διεύθυνση του Βυζαντινού Ωδείου.