λιβε
Live | Κυριακή 8 Μαρτίου 2020
Το Βυζαντινό Ωδείο σεβόμενο την ανησυχία ορισμένων μαθητών και γονέων και ύστερα από σχετική σύσταση για αναβολή όλων των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων αποφάσισε την προσωρινή αναβολή του προγραμματισμένου για τις 8/3/20 live του σύγχρονου τμήματος.
Μόλις καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση της συναυλίας αργότερα, θα υπάρξει εγκαίρως ανακοίνωση από τη διεύθυνση του Ωδείου.